Publicerat den

Låt ditt inre blomstra, evinnerligen

Frid vare med er samtliga läsare av denna eminenta publikation vi valt att kalla Arnstedtkullgren.se. En otrolig utgivare av sanningar, betraktelser och rena kåserier. Att vara världens främsta tillhandahållare av dessa ting tär på krafterna och är något vi aldrig tar för givet. Därför sliter vi häcken av oss för att så ofta det bara går förmedla kvalitetsinnehåll till våra miljarder läsare där ute. Du behöver inte tro oss angående siffran där, vi lever trots allt i ett fritt land.

En blommas spirande kraft

Ibland överväger jag om det verkligen är så att vi bor i ett land som betraktas fritt. Vi har trots allt belackare här och var. Vår allra största rival är bolaget Gregerberg-Rutgher, ibland kallas de för RBK. Fråga mig inte vad denna förkortning innefattar. Chefen på bolaget heter Rutgher Boghén och är en gammal räv i gemet. Få kan ta ett rum likt honom, därför har vi på Arnstedt-Kullgren alltid gjort vårt yttersta för att nå hela vägen fram. Vi vet vad som krävs. Det här är inte vår första rodeo, om du så vill.

Faktum är att det är vår andra, då vi utförde vår första i Texas förra året. Rodeo är ett utmärkt sätt att visa sitt mänskliga värde och den betydelse vi som individer har på vårt sammanhang. “Utan rodeo, inget sammanhang” sade Arkimedes en gång i tiden. Det är inga små ord den forne antike jätten uttalade, men det ligger väldigt mycket i det han uttalade. Vad vore världen utan lite rodeo i tillvaron? Att hela tiden behöva vara på hugget, kanske blir du stångad i ändan av en framrusande tjur? Det tror vi väldigt mycket på. Att hela tiden vara redo, att låta sitt inre blomstra. Må det alltid växa fram, må ogräs förtvina och floran spira.

Från mening till mörker – med blomster

Vi har därför införskaffat blommor i enorma mängder till vårt kontor. Vi vill både i det fysiska och det själsliga besitta blomster. Väldigt många har bara det ena. Att låta ditt inre blomstra och bära frukt är något ytterst få själar på vår jord lägger energi på. Vi vill vara en motkraft till etablissemanget och hitta egna vägar framåt mot framgång. Det har vi alltid gjort och det kommer vi alltid att göra, det bara är så det är. Om du har några problem med detta kan du vänligen kontakta oss. Vi står där redo att motta dina tankar, om du har några. Jag uppmanar dig att vänligen bistå med dina idéer, tankar, men gör det på egen risk. Vi på bolaget tar inte ansvar för eventuella missräkningar. Jag blir väldigt ledsen rent utsagt om du ifrågasätter det vi arbetar med här. Gör därför inte det. Vänligen.

Vill du mot förmodan följa med oss in i utvecklingen är du välkommen att köpa blommor värda namnet. Det är det allra bästa du kan göra. Nedan följer ett hett alternativ till dig om du väljer att vandra på samma väg som vi på bolaget gjort. Vi rekommenderar det varmt! VARMT!

Låt ditt inre blomstra.