Fortsätt läsa Visste ni att…

Visste ni att…

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ‘bearbetning’, ‘odling’ och ‘bildning’ och i sin tur kommer härstammar från colo ‘odla’. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Den förklaringen sammanfattar bloggens alla tre huvudområden! Då kultur bearbetas, konst bildas och en trädgård odlas. Visst är det…

Läs vidare Visste ni att…